Aktualności - śląskie

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 22 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.  Porządek posiedzenia: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodo...

Informujemy, że w dniu 27.07.2018r.  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXII/183/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.  Wójt Gminy Bojszowy wydał Zarządzenie nr 0050/64/2018 w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Bojszowy w dniach od 4 do 30 września 2018 r.

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 6 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy Bojszowy po w...

UWAGA! W nadchodzących dniach do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego...

26.07.2018

Dożynki Gminne

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Dożynki Gminne 9 września 2018 r. - boisko przy ul. Ruchu oporu w Bojszowach Nowych.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zawiadamia o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Bojszowy z proponowanym por...

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 26 lipca 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zapoznanie się z przygotowaniami do...

19.07.2018

"Zielona Szkoła 2018"

Bojszowy

Uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkoły Podstawowej w Świrczyńcu (łącznie aż 122 dzieci) mieli okazję uczestniczyć w śródrocznym wyjeździe do Jastrzębiej Góry tzw."zielonej szkole". W okresie od 26.05 - 08.06.2018 (turnus SP Bojszowy) oraz 08.06 - 21.06.2018 (turnus GSP Świerczyniec) uczniowie zrealizowali program profilaktyki  zdrowotnej i ekologicznej. Na ten cel uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 23.610,00zł.

Urząd Statystyczny  w Katowicach informuje, że w dniach 16  – 31 lipca  2018 r. prowadzone będą badania ankietowe pt. Ankieta koniunktury w gospodarstwie ronym.

12.07.2018

Test syren

Bojszowy

Informuje się mieszkańców Gminy Bojszowy, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  Na terenie Gminy Bojszowy uruchomione zostaną syreny alarmowe – dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający ODWOŁANIE ALARMU.

W dniu 12  lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie przez Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utratę w użyczenie defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx oraz deski pediatrycznej ortopedycznej druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach i defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu.

10.07.2018

Fojer Fest - 14.07.2018r.

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy i OSP Świerczyniec zapraszają na X FOJER FEST w dn.14  lipca br. - Świerczyniec, ul. Klubowa

09.07.2018

Badania ankietowe

Bojszowy

Urząd Statystyczny  w Katowicach informuje, że w dniach 2  – 20 lipca  2018 r. prowadzone będą badania ankietowe pt. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych. Ankietę będą przeprowadzać pracownicy  US Katowice.

25.06.2018

Sesja Rady Gminy - 28.06.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:  1.    Otwarcie sesji i stwi...

25.06.2018

VIII Koncert Świętojański

Bojszowy

Na kartach historii zapisał się VIII Koncert Świętojański, który wybrzmiał 24 czerwca br. w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.

22.06.2018

Lider Oświaty Gminnej 2018

Bojszowy

W dniu 21 czerwca br. miało miejsce coroczne spotkanie Wójta Gminy Bojszowy z najzdolniejszymi uczniami naszej gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie komisji w dniu 28 czerwiec 2018r. (czwartek) o godz. 8:00  w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z d...

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 18 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy Bojszowy po wejś...

zobacz wszystkie

Przetargi - śląskie

Katalog firm - śląskie

21.10.2009 Mikołów
zobacz wszystkie