Aktualności - śląskie

24.01.2018

Konkurs Mr. Disabled

Bojszowy

Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz już po raz drugi organizuje konkurs Mr. Disabled.  Ideą konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych panów, którzy mimo swej niepełnosprawności wykazują wielką determinację w życiu społecznym, zawodowym, sportowym i kulturalnym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest odpowiednikiem przyznawanej od 15 lat nagrody „Lady D”.

24.01.2018

Krus informuje i przypomina

Bojszowy

Kasa oficjalnym Partnerem Wizji Zero Na początku bieżącego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero.           &...

23.01.2018

Komisja PPŁiP - 24.01.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie wyjazdowe komisji w dniu 24 stycznia 2018r. (czwartek). Zbiórka o godz. 10.00 przy OSP Bojszowy Nowe. Porządek posiedzenia: 1...

19.01.2018

Akcja "Bezpieczne Ferie"

Bojszowy

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja "Bezpieczne ferie 2018". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 26 lutego br.Podczas "Bezpiecznych ferii 2018" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania

W związku z nową koncepcją pracy dzielnicowych "Dzielnicowy bliżej nas" policjanci diagnozują oczekiwania społeczeństwa związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku. Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże dzielnicowym opracować zadania priorytetowe na kolejne półrocze.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o nadchodzących silnych mrozach i śnieżycach Oddział Miejski WOPR Katowice alarmuje, że powstająca w najbliższych dniach pokrywa lodowa przy strefie brzegowej będzie sprawiała wrażenie stałej i grubej, natomiast w odległości już kilku metrów od brzegu jej trwałość będzie się drastycznie zmniejszać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.47.2017 z dnia 11 grudnia 2017r.  o podaniu do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Marszałka Województwa Śląskiego działającego przez pełnomocnika Pana Bolesła...

15.01.2018

Spotkanie seniorów

Bojszowy

W dniu 13 stycznia 2018 r. w hali sportowej w Bojszowach odbyło się coroczne spotkanie seniorów z Wójtem Gminy Bojszowy. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział seniorów 251, dla których wystąpił zespół „Happy folk”.

15.01.2018

Koncert Kolędowy

Bojszowy

W nowobojszowskim kościele w dniu 14 stycznia br. rozbrzmiały dźwięki XXII Gminnego i XVIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędowych.

11.01.2018

Sprawdź dowód osobisty

Bojszowy

Warto sprawdzić czy mamy ważny dowód osobisty. W tym roku mija 10 lat od masowej wymiany dowodów osobistych w formie dyskietki. To oznacza, że wiele  dokumentów traci ważność. Nieważny dowód osobisty uniemożliwia operacje bankowe, załatwianie wszelkich spraw urzędowych tam gdzie wymagane jest okazanie ważnego dowodu osobistego.

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzen...

10.01.2018

Koncert Zespołu Ponticello

Bojszowy

BOK Bieruń zaprasza na koncert Bojszowskiej Orkiestry "Ponticello" pod dyrekcją Roberta Koźbiała - 11 lutego 2018r. godz. 18.00 Dom Kurltury "Gama" w Bieruniu

10.01.2018

Komisja Rewizyjna - 18.01.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018r. (czwartek) o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy.   Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z dz...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 16 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posied...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 8 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Otwarcie ...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 12 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Podsumowanie pracz Komisji za 2017 rok. ...

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie wszystkich komisji w dniu 12 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sp...

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołuje posiedzenie komisji w dniu 9 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Podsumowanie pracy Komisji za 201...

Wójt Gminy Bojszowy przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych