Aktualności - śląskie

Wójt Gminy Bojszowy wzywa wszystkie osoby korzystające ze zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków do udokumentowania umów z uprawnionym przedsiębiorstwem i dowodów uiszczenia opłat za ich prawidłowe opróżnianie.

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.  Proponowany porządek obrad: Porządek posiedzenia: 1.     Otwa...

05.04.2019

Ogólnopolski strajk nauczycieli

Bojszowy

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli zaplanowanym od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią istotne zmiany w organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Bojszowach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Przewodniczący Komis...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o&nb...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie komisji w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.  Porządek posiedzenia:  Otwarcie, powitanie przy...

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Fundacji Świadomi Klimatu (Grupa Viessmann) w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej ...

02.04.2019

Aktualizacje programów

Bojszowy

Informuję, że Urząd Gminy przystępuje do aktualizacji gminnych programów tj.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Program O...

Wójt Gminy Bojszowy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowyna lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

27.03.2019

Zaproszenie do składania ofert

Bojszowy

Informujemy, że dn. 26.03.2019r. w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie dot. dostawy agregatu prądotwórczego na przyczepce w ramach projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”. Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174724 . Zapraszamy do złożenia ofert!

25.03.2019

EcoHarmonogram

Bojszowy

Została udostępniona darmowa aplikacja mobilna „EcoHarmonogram”, która umożliwia łatwy dostęp do harmonogramu odbioru odpadów z konkretnej ulicy.  Stanowi również przewodnik po eko-edukacji.

21.03.2019

Szczepienia psów i kotów

Bojszowy

Harmonogram szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie na terenie gminy Bojszowy w roku 2019 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji śródterminowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (tj. za okres 2016-2018) zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 22.03.2019 r.

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy  Proponowany porządek obrad: Porządek posiedzenia: 1.     Otwarcie...

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołuje posiedzenie komisji w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zapoznanie się z sytuacją p...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie komisji w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zapoznanie si...

11.03.2019

Bojszowy bez prądu

Bojszowy

Informujemy, że w wyniku nocnej wichury przerwa w dostawie prądu będzie trwała co najmniej do godz. 23.00 (informacja TAURON). W Urzędzie Gminy czynne jest jedynie biuro podawcze.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołują łączone posiedzenie Komisji w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gm...

05.03.2019

Spotkania z mieszkańcami

Bojszowy

Na marzec i kwiecień zostały zaplanowane  spotkania Wójta i Radnych z mieszkańcami naszej Gminy . Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Bojszowy zwołuję w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali narad Urzę...