Aktualności - Bojszowy

Alkohol – II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku 2018

17.05.2018
0 0 0 0
Bojszowy

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja (ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA) mija termin wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Wpłat należy dokonać na rachunek Gminy BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 lub w kasie urzędu (Kasa czynna do godziny 14.00 w dniu 30 maja).


 


Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty do 31 maja skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty.


 


Zezwolenie nie wygaśnie jedynie w przypadku, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia, do którego należało dokonać opłaty, wpłaci ratę określoną w art. 11¹ ust. 2 albo 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487) powiększoną o 30% należnej opłaty.


Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12, pkt. 5 ww. ustawy, tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.Autor: ZP/AS
Źródło: www.bojszowy.pl