Aktualności - Bojszowy

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury - 12.06.2018

01.06.2018
0 0 0 0
BojszowyPrzewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zwołuje wyjazdowe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, przy ul. Żubrów 13 z proponowanym porządkiem obrad:  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.

  2. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu.

  3. Ocena oświaty gminnej po pierwszym roku obowiązywania ustawy Prawo oświatowe.

  4. Sprawy bieżące, w tym przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

  5. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji ZPSOiK Roman HorstAutor: OR/RG
Źródło: www.bojszowy.pl