Aktualności - Bojszowy

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

11.04.2019
0 0 0 0
Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy wzywa wszystkie osoby korzystające ze zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków do udokumentowania umów z uprawnionym przedsiębiorstwem i dowodów uiszczenia opłat za ich prawidłowe opróżnianie.


Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


 Na podstawie Art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2, Art. 5 ust. 1 pkt. 3b, Art. 6 ust. 1 i ust. 1a oraz Art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)


 Wójt Gminy Bojszowy wzywa


wszystkie osoby korzystające ze zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków do udokumentowania umów z uprawnionym przedsiębiorstwem i dowodów uiszczenia opłat za ich prawidłowe opróżnianie.


 


Dokumenty należy okazać w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej tutejszego urzędu, ul. Gaikowa 35, pokój numer 10 do dnia 30.05.2019 r.


 


osoba do kontaktu: Beata Łabuś tel. 32 218 93 66 wew. 123


 Autor: GK/BŁ
Źródło: www.bojszowy.pl