Aktualności - Bojszowy

Posiedzenie KZPSOiK w dniu 8 stycznia 2018r.

04.01.2018
0 0 0 0
Bojszowy

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 8 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy.
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia,  2. Zaopiniowanie uchwał dotyczących:             a) kryterium naboru na rok szkolny 2018/2019 do Gminnego Przedszkola w Bojszowach;

             b) kryterium naboru na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych należących do Gminy Bojszowy;

             c) trybu udzielania rozliczeń dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.  1. Sprawy bieżące, w tym przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, podjęcie wniosków.  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

Roman Horst

 


Autor: RG
Źródło: www.bojszowy.pl