Aktualności - Bojszowy

Przekazanie defibrylatorów dla OSP

12.07.2018
0 0 0 0
Bojszowy

W dniu 12  lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie przez Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utratę w użyczenie defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx oraz deski pediatrycznej ortopedycznej druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach i defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu.
W dniu 12  lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie przez Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utratę w użyczenie defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx oraz deski pediatrycznej ortopedycznej druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach i defibrylatora PHILIPS HeartStart FRx druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu. Przekazany sprzęt zostanie wprowadzony na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych tych jednostek i będzie służył do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym podczas prowadzonych działań ratowniczych. Przekazane defibrylatory mają dodatkowe wyposażenie pozwalające między innymi na ich bezpieczny transport i używanie w trudnych warunkach akcji ratowniczej, na udzielanie pomocy dzieciom oraz na prowadzenie szkolenia dla członków jednostek OSP.            Całkowity koszt zakupu dwóch defibrylatorów i deski ortopedycznej pediatrycznej wyniósł 14 315,00 złotych. Sprzęt został sfinansowany w wysokości 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz w wysokości 1% ze środków własnych Gminy Bojszowy.


 


Autor: MR
Źródło: www.bojszowy.pl