Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy - 06.06.2018r.

01.06.2018
0 0 0 0
Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:   1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2017 rok.

  5. Przedstawienie projektów uchwał.

  6. Przyjęcie uchwał.

  7.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

  8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  9.  Zakończenie sesji.


 


Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy

Marek Kumor


Autor: OR/RG
Źródło: www.bojszowy.pl