Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy - 28.06.2018r.

25.06.2018
0 0 0 0
Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy.Proponowany porządek obrad: 


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bojszowy

5.    Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2017r.

6.    Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.


8.    Przyjęcie uchwał.

9.    Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Zakończenie sesji.


Autor: OR/RG
Źródło: www.bojszowy.pl