Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy Bojszowy - 05.04.2019 r.

03.04.2019
0 0 0 0
Bojszowy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy


Porządek posiedzenia:  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:


3.1   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;


3.2  w sprawie budżetu gminy na 2019 rok;


3.3  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Pancerniaków);


3.4   w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Dąbrowa).  1. Zakończenie sesji.


Autor: RG/OR
Źródło: www.bojszowy.pl