Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy Bojszowy - 07.03.2019 r.

04.03.2019
0 0 0 0
Bojszowy


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Bojszowy zwołuję w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy


Proponowany porządek posiedzenia:


1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.     Przyjęcie porządku obrad.


3.     Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:


3.1   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;


3.2   w sprawie zmiany w budżecie gminy Bojszowy na 2019 rok;


4.     Zakończenie sesji.Autor: OR/RG
Źródło: www.bojszowy.pl