Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy Bojszowy - 15.01.2018

10.01.2018
0 0 0 0
BojszowyRada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.


Proponowany porządek obrad:   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.   Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji w dniu 20.12.2017r. i 28.12.2017r.

  4. Przedstawienie projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej na 2018 rok.

  5. Przyjęcie uchwał.

  6. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

  7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  8. Zakończenie sesji.Autor: RG
Źródło: www.bojszowy.pl