Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy Bojszowy - 15.04.2019 r.

10.04.2019
0 0 0 0
Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. 

Proponowany porządek obrad:


Porządek posiedzenia:


1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.     Przyjęcie porządku obrad.


3.     Przyjęcie protokołów z obrad sesji z dnia 18 marca 2019 r. i 5 kwietnia 2019 r.


4.     Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:


4.1   w sprawie przekazania wniosku według właściwości


4.2   w sprawie przekazania wniosku według właściwości


4.3   w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku 


4.4   w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi


4.5   w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bojszowy


4.6   w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bojszowy


5.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.


6.      Zakończenie sesjiAutor: RG/OR
Źródło: www.bojszowy.pl