Aktualności - Bojszowy

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w dniu 09.04.2019 r.

03.04.2019
0 0 0 0
Bojszowy

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie komisji w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.

 Porządek posiedzenia:  1.  Otwarcie, powitanie przybyłych i zatwierdzenie porządku posiedzenia.

  2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za rok 2018, przedłożenie planów i zamierzeń w roku 2019, organizacja i funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia.

  3. Sprawy bieżące, w tym przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 12.03.2019 r.

  4. Zakończenie posiedzenia.Autor: RG/OR
Źródło: www.bojszowy.pl