Aktualności - Bojszowy

Zawiadomienie na posiedzenie łączonych Komisji Rady Gminy Bojszowy w dniu 08.04.2019 r.

03.04.2019
0 0 0 0
Bojszowy


Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołują łączone posiedzenie komisji w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.


Porządek posiedzenia:  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.

  2. Analiza działalności GOPS Bojszowy.

  3. Analiza wniosku o odwołanie Skarbnika Gminy Bojszowy.

  4. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bojszowy.

  5. Sprawy bieżące.

  6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Adam Czarnynoga              

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Roman Horst

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Marcin Duży

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego Andrzej Rokowski


 


Autor: RG/OR
Źródło: www.bojszowy.pl