Aktualności - Bojszowy

Zawiadomienie na posiedzenie łączonych Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 11.03.2019 r.

06.03.2019
0 0 0 0
Bojszowy


Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołują łączone posiedzenie Komisji w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy.


Porządek posiedzenia:


1.     Otwarcie, powitanie przybyłych i zatwierdzenie porządku posiedzenia.


2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w/s sieci szkół prowadzonych przez Gminę Bojszowy od 01.09.2019 r.


3.     Zaopiniowanie planu rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2019-2021.


4.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach za rok 2018.


5.     Raport Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.


6.     Sprawy bieżące, w tym przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.


7.     Zakończenie posiedzenia.Autor: OR/RG
Źródło: www.bojszowy.pl