Aktualności - śląskie

14.01.2019

Noworoczne spotkanie z Seniorami

Bojszowy

12 stycznia br. odbyło się tradycyjne spotkanie Wójta z Seniorami zamieszkującymi teren Gminy Bojszowy. Na zaproszenie odpowiedziało prawie 300 osób, spośród wszystkich, którzy ...

11.01.2019

Przegląd Zespołów Kolędowych

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Proboszcz Parafii w Bojszowach Nowych zapraszają na XXIII Gminny i XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych w dniu 27.01.2019r. godz. 17. 00 - Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołuje posiedzenie komisji w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia:  Tematyka posied...

  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: ...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Otwarcie ...

09.01.2019

Akcja zima!

Bojszowy

W związku z okresem zimowym przypominamy o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości prywatnych. Obowiązek taki wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) i ciąży na właścicielach nieruchomości wzdłuż których znajdują się chodniki. Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych można zgłaszać do Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej pok. 10 i 11, tel. 32/2189366 (w godzinach pracy urzędu).

08.01.2019

Przerwa w dostawie prądu

Bojszowy

Tauron Dystrybucja SA, Jednostka Terenowa Pszczyna, zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 15.01.2019 r. w godzinach od 8.30 do 12.00 dla całej miejscowości Świerczyniec oraz w Bojszowach Nowych ulice Cichy Kącik, Korzenicka, Prosta, Graniczna,  Kasztanowa, Wiklinowa, Dębowa, Kręta i w Bojszowach Starych ulica Dąbrowa. Przerwy w dostawie energii wynikają z potrzeby wykonania prac eksploatacyjnych w linii napowietrznej 20 kV. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” zaprasza do udziału w  projekcie „Akademia Ziemi Pszczyńskiej”. W ramach projektu na terenie 3 miejscowości: Pszczyny, Ornontowic oraz Bojszów odbędą się pilotażowe zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w 3 modułach dwugodzinnych zajęć z zakresów: EKOLOGIA - „ODPADY – NASZ WRÓG CZY PRZYJACIEL?” ;REGIONALIZM I BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI – PIERNIKARSTWO;NAUKI PRZYRODNICZE - ZAGADNIENIA CHEMICZNO-FIZYCZNE Rekrutacja prowadzona jest do 17 stycznia br.

07.01.2019

Nabory wniosków

Bojszowy

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 28.12.2018 r. LGD Ziemia Pszczyńska  ogłosiła nabory wniosków nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019. Wnioski będą przyjmowane od 14.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

07.01.2019

Koncert Noworoczny 2019

Bojszowy

Do historii Gminy Bojszowy przeszedł tradycyjny Koncert Noworoczny w wykonaniu Bojszowskiej Orkiestry Ponticello pod dyrekcją Roberta Koźbiała. Ze względu na ogromne zainteresowanie w tym roku po raz pierwszy zorganizowano dwa koncerty &nda...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie komisji w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Pl...

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji, tj. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury; Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publiczneg...

18.12.2018

Godziny pracy Urzędu

Bojszowy

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. poniedziałek (wigilia) Urząd będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy  

W związku z otrzymanym pismem z Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przypominamy, że  zabrania się spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Szczególnym rodzajem od...

12.12.2018

Komisja GKiPPŁPP - 20.12.2018 r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie komisji w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: ...

10.12.2018

Komisja Rewizyjna - 13.10.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie komisji w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. Plan pracy Komisji ...

06.12.2018

Sesja Rady Gminy - 10.12.2018 r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy  Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie sesji i stwierdze...

05.12.2018

Przerwa w dostawie prądu

Bojszowy

Firma Tauron Dystrybucja, Jednostka Terenowa Pszczyna, informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dl miejscowości Jedlina w następujących terminach: 07.12.2018r. w godzinach od 8.30 do 10.00; 10.12.2018r. w godzinach od 14.30 do 16.00.  Przerwy wynikają z konieczności wykonania prac konserwacyjnych w linii napowietrznej 20 kV.

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach termin rozstrzygnięcia konkursu „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r.

Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie doraźnej Komisji w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: 1.   Analiza obowiązującego Statutu  Gminy&nb...