Aktualności - śląskie

W dniu 06.06.2018r. wykonano montaż 5 czujników jakości powietrza w gminie Bojszowy. Czujniki perfect-Air to zaawansowane urządzenia elektroniczne umożliwiające pomiar stężenia pyłów zawieszonych oraz podstawowych parametrów powietrza takich jak temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne.

04.06.2018

Remonty na drogach gminnych

Bojszowy

W najbliższych dniach rozpoczną się przebudowy dróg gminnych – ul. Skośnej w Świerczyńcu i ul. Słonecznej w Bojszowach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 5 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RG B...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zwołuje wyjazdowe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej im. Józ...

01.06.2018

Sesja Rady Gminy - 06.06.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.   Proponowany porządek obrad:   Otwarcie sesji i stwi...

Już wkrótce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" rusza kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu

Koło  Wędkarskie nr 101 w Bojszowach oraz Wójt Gminy Bojszowy  serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, 02.06.2018r. (sobota) godz. 08.00 Łowisko „JEDLINIOK” w Jedlinie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata informuje:

23.05.2018

Komisja Statutowa - 28.05.2018

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: 1.    Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy ...

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG

17.05.2018

Festyn Strażacki!

Bojszowy

Zarząd OSP Bojszowy Nowe oraz  Wójt Gminy Bojszowy zapraszają mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości na Jubileusz  85 – lecia OSP Bojszowy Nowe - 16 czerwiec 2018r.  

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja (ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA) mija termin wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Chcesz zarejestrować firmę jednoosobową? A może prowadzisz już taką działalność i planujesz zmiany np. zawieszenie albo wznowienie firmy? Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu

15.05.2018

Ognisko Zielonoświątkowe

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy  serdecznie zaprasza na Ognisko Zielonoświątkowe - 21 maja 2018 roku, godz. 18.00, Park „Zandgruba” w Bojszowach.

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) proszę właścicieli nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni prz...

W dniu 9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu został przeprowadzony Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Bojszowy. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda drużyna ...

10.05.2018

Festiwal Folklorystyczny

Bojszowy

GOK Miedżna zaprasza na Festiwal Folkloru - 26.05.2018r. godz. 10.00 Parking przy Domu Kultury w Woli.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędzie Gminy Bojszowy przy ul. Gaik...

 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołują posiedzenie łączonych Komisji w dniu 5 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. ...