Aktualności - śląskie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 2 listopada 2018 r. (piatek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.   Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na se...

Koncert Bojszowskiej Orkiestry z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada 2018 r. godzina 18:00 - Hala Sportowa w Bojszowach ul. Św. Jana 33a

23.10.2018

Komisja Statutowa - 25.10.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 25 października 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia:  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia...

10.10.2018

Komisja Statutowa - 11.10.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 11 października 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gm...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia:  Podsumowanie pracy Komisji za 2018 rok. ...

 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 16.10.2018r. (wtorek), o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: ...

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 12 października 2018r. (piątek) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia:  Podsumowanie pracy K...

W związku z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych 670 840 S – ulicy Krętej i 670 810 S – ul. Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”, Wójt Gminy Bojszowy informuje o możliwości zapoznania się z koncepcją projektu zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.

05.10.2018

Komisja Rewizyjna - 08.10.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 8 października 2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z dz...

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 8 października 2018r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektó...

05.10.2018

Sesja Rady Gminy - 08.10.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 8 października  2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy  Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

01.10.2018

Badania ankietowe US

Bojszowy

Urząd Statystyczny  w Katowicach informuje, że w dniach 1  – 20 października  2018 r. prowadzone będą badania ankietowe pt. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych. Ankietę będą przeprowadzać pracownicy  US Katowice.

01.10.2018

Komisja Rewizyjna - 03.10.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 3 października 2018r. (środa) o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Wykonanie budżetu Gminy za I ...

01.10.2018

„Korowód Bajek”

Bojszowy

28 września br., w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Wójt Gminy Bojszowy przyjął zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach i włączył się do barwnego „Korowodu bajek”. W Parku Dworskim uczniom klas I-III bojszowskiej szkoły podstawowej przeczytał „Bolka i Lolka”. Uczniowie poprzebierali się za ulubione postacie bajek (najładniejsze zostały nagrodzone).

W dniu 28 września br. Szkołę Podstawową im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach odwiedził w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Pan Minister pogratulował uczniom osiągnięć sportowych w piłce ręcznej oraz badmintonie, a także ucieszył go fakt, na który uwagę zwróciła podczas powitania Pani Dyrektor SP Bojszowy Barbara Sosna, że jedynie 0,03% wszystkich uczniów szkoły ma zwolnienie z wychowania fizycznego. Podkreślił jak ważnym w życiu człowieka, zwłaszcza młodego, jest sport. Zwrócił uwagę, że Gmina Bojszowy ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę obiektów sportowych.

  Zgodnie z projektem pn.: „Bojszowy – 650 lat wspólnoty nad brzegami Wisły – Gostyni – Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Wójt Gminy Bojszowy oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bojszowach zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bojszowy w dniu 29 września 2018 roku na boisku sportowym przy strażnicy OSP w Bojszowach Nowych ul. Ruchu Oporu 100.

14.09.2018

650 lecie Bojszów

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy zaprasza na obchody 650 lecia Bojszów

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie komisji w dniu  20 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Bezpieczeństwo drogo...