Aktualności - śląskie

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) proszę właścicieli nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni prz...

W dniu 9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu został przeprowadzony Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Bojszowy. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda drużyna ...

10.05.2018

Festiwal Folklorystyczny

Bojszowy

GOK Miedżna zaprasza na Festiwal Folkloru - 26.05.2018r. godz. 10.00 Parking przy Domu Kultury w Woli.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zwołuje posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędzie Gminy Bojszowy przy ul. Gaik...

 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołują posiedzenie łączonych Komisji w dniu 5 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. ...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołują posiedzenie łączonych Komisji w dniu 14 maja 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. ...

07.05.2018

Komisja Rewizyjna - 08.05.2018

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie komisji w dniu 8 maja 2018r. (wtorek) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2017r. część II Spraw...

30.04.2018

Defibrylatory dla OSP

Bojszowy

Do Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Bojszowy trafią dwa defibrylatory oraz deska ortopedyczno-pediatryczna za łączną kwotę 15 660 zł.

27.04.2018

Dzień Rodziny

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy zaprasza na Dzień Rodziny 26 maj 2018r. W programie: Gry i zabway dla dzieci, prezentacja twórczości artystycznej dzieci, występ zespołu młodzieżowego. Start godz. 14.00. Zapraszamy

Wójt Gminy Bojszowy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bojszowach zapraszają na spotkanie z Sędzia Anną Marią Wesołowska. Aula Gminne Gimnazjum -  16.05.2018r. godz. 15.00. Wstęp wolny.

Gminnego Gimnazjum w Bojszowach  zaprasza na koferencję edukacyjną „ JA WIEM..." dot. Hospicjum, opieki nad chorymi.

Szanowni Pasażerowie!  Uprzejmie informujemy, że w z okresie długiego weekendu majowego komunikacja miejska będzie funkcjonowała w następujący sposób:W dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) – będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze szkolne.W dniach 1 i 3 maja 2018 roku (wtorek i czwartek) – obowiązywał będzie rozkład jazdy na niedziele niehandlowe i święta.W dniach 2 i 4 maja 2018 roku (środa i piątek) – autobusy i mikrobusy będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty. Wyjątek w tych dniach będą stanowiły linie J, K, 181, 245, 620, 627 które będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w dni robocze oraz linia 686, dla której będzie obowiązywał rozkład jazdy na dni robocze nieszkolne.

W związku z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 650 S  – ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”, Wójt Gminy Bojszowy informuje o możliwości zapoznania się z koncepcją planu sytuacyjnego tej inwestycji.

Zapraszamy Wszystkich zmechanizowanych użytkowników jednośladów na rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Gminie Bojszowy - 29.04.2018r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 25 kwietnia  2018r. (środa) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na sesj...

20.04.2018

Sesja Rady Gmint - 25.04.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.   Proponowany porządek obrad:  1.    Otwarcie sesji i s...

Zarząd GZM zaprasza Młodzież do współpracy przy tworzeniu Programu Działań Strategicznych GZM do roku 2022.

20.04.2018

Wieczór z poezją i muzyką

Bojszowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zaprasza na Wieczór z poezją i muzyka pod nazwą „Poezja jest Kobietą”: 24 kwietnia 2018r., godz. 17:00, MIEJSCE: sala multimedialna Biblioteki przy ul. Gościnnej 6.