Aktualności - śląskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 23.03.2018 r. ogłosiło nabory wniosków w ramach konkursów

W najbliższą sobotę 14 kwietnia pod siedzibą Starostwa Powiatowego odbędą się XXI powiatowe zawody balonów na ogrzane powietrze.

11.04.2018

Szczepienie psów i kotów

Bojszowy

Harmonogram szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie na terenie gminy Bojszowy w roku 2018 r.

Urząd Gminy Bojszowy zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach szkoleniowo – dydaktycznych z zakresu tematyki poświęconej szerokorozumianemu „smogowi”, gdzie zostaną poruszone zagadnienia technik spalania paliw stałych, niskiej emisji, metody zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza w innych krajach, ustawodawstwa krajowe i międzynarodowe, sposoby ograniczania niskiej emisji, dobre praktyki w działaniu przeciwko zanieczyszczeniu powietrza i wiele innych.

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy Bojszowy po wejściu...

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Śmiech przedłuża życie, zapewnia zdrowie i poprawia samopoczucie, stąd stały jego deficyt! Porcję szczerego śmiechu zapewni Państwu spektakl kabaretowy ”OLD SPICE GIRLS”, czyli Babski Kabaret. To kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach, ale zapewne panowie również nie będą się nudzić. W rolach głównych występują: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołują posiedzenie łączonych Komisji w dniu 10 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz. 16.30 w Urzędzi...

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2018 r. na t...

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z § 1 ust. I pkt 1 lit. a)  Uchwały Rady Gminy Bojszowy nr XXVII/181/2017 z dnia 19.06.2017r. z nieruchomości zamieszkałych odbierane są maksymalnie po cztery worki z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym trawy (w terminach wynikających z harmonogramu). Niewykorzystany limit nie będzie mógł być kumulowany i wykorzystany w kolejnych terminach. Odpady te wytwarzane w większych ilościach odbierane są również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bojszowach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 26 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RG...

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie praw...

Radiostacja w Gliwicach, zabytkowy tramwaj z Bytomia, dwór w Dobieszowicach, Hala sportowa w Bojszowach, czy schron sprzed II wojny światowe...

XXV edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej   W dniu 14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu odbyła się XXV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, ...

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 20 marca 2018r. (wtorek) o godz. 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy.   Porządek posiedzenia: Otwarcie i z...

12.03.2018

Komisja Statutowa - 19.03.2018r.

Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 19 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy Bojszowy po wej...

08.03.2018

REKRUTACJA do OREW 20178/2019

Bojszowy

Rozpoczęła się rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zwołują posiedzenie łączonych Komisji w dniu 13 marca 2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porzą...

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego wraz z Dzielnicowym KPP Bieruń zwołują posiedzenie komisji w dniu  8 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Bojszowach w tematyce bezpieczeńs...